کاهش هزینه تولید ویفر با یونیت بیرینگ های دما بالا

بیرینگ های دما بالا

کارخانه تولید ویفر

در سال های پیش نیاز به روانکاری مجدد بیرینگ ها، به مشکل مهمی برای یک تولیدکننده عمده ویفر تبدیل گردیده بود. به طوری که هر ۱۶ هفته یک بار، پروسه تولید به منظور روانکاری مجدد بلبرینگ های شیار عمیق فر با گریس های مخصوص ماشین آلات تولید مواد غذایی متوقف می گردید. از طرف دیگر، فرآیند تولید نیز تحت تأثیر محدودیت های دمایی گریس به کار رفته قرار داشت که منجر به کاهش بازدهی عملکرد فر می شد. مجموعه این موارد منجر به هزینه های بالای نگهداری، بازدهی نامطلوب و کاهش سودآوری تولیدکننده می گردید.

یونیت بیرینگ های دما بالا

بیرینگ های دما بالای ویژه فرهای ویفرپزی شرکت SKF

به منظور رفع این مشکل، شرکت SKF پیشنهاد ارتقاء فر کنونی با استفاده از یونیت بیرینگ های دما بالای ویژه فرهای ویفرپزی خود را مطرح نمود که منجر به حذف نیاز به روانکار شده و استفاده از دماهای بالاتر را مقدور می سازد. این طرح اکنون ۶ سال است که انجام شده و نتایج آن به طور خلاصه عبارت است از:

* سود ناشی از افزایش دمای فر و در نتیجه کاهش زمان تولید محصولات: ۳۰۰۰۰ یورو

* سود ناشی از حذف فرآیند روانکاری مجدد: ۸۰۰۰۰ یورو

* سود ناشی از حذف فرآیندهای نگهداری: ۱۸۰۰۰ یورو

* مجموعه سودآوری: ۱۲۸۰۰۰ یورو

 

مطالعه بیشتر درباره شرکت SKF

bearingnet_blog