آشنایی با کشنده پیچ هیدرولیکی شرکت SKF

شرکت SKF از دهه ۱۹۴۰ شروع به فعالیت در حوزه بستن پیچ ها نموده است. در بستن پیچ ها، کنترل میزان سفت نمودن آن ها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. کتابچه «سفت نمودن پیچ ها» به طور شفاف توضیح می دهد که سفت نمودن بهینه یک پیچ، به این معنی است که پیچ مورد نظر بیش از اندازه سفت یا شل نباشد و نحوه دسترسی به این حالت بهینه را نیز مشخص می نماید. در همین راستا SKF ابزارهای ویژه ای در این زمینه ارائه می دهد که یک نمونه از آن ها در فیلم حاضر معرفی شده است. این ابزارها ( پیچ هیدرولیکی شرکت SKF ) دارای مزایایی به شرح زیر می باشند:

* صرفه جویی در زمان

* امنیت بیشتر در حین سفت نمودن پیچ ها

* دقت بالا در پیش بار اعمالی به پیچ

* سهولت کار با این ابزارها

و …

آشنای با شرکت SKF

مشاهده مشخصات در سایت SKF

bearingnet_blog