کاهش هزینه های نگهداری نیروگاه CHP با بیرینگ های NSK

NSK DDU

بیرینگ NSK با نشت بند DDU

بیش از یک سال پیش، یک نیروگاه CHP در کشور رومانی که به طور مکرر با خرابی پمپ های گریز از مرکز خود در بخش بازگردش آب مواجه بود، درخواست خود مبنی بر انجام پژوهشی در این خصوص را با شرکت NSK مطرح نمود. این نیروگاه هر سه ماه یک بار با خرابی پمپ های گریز از مرکز خود مواجه بود و با توجه به وجود ۳۰ پمپ در این سایت، هزینه های زیادی برای تعویض بیرینگ های آسیب دیده، روانکاری مجدد بیرینگ ها و نگهداری از آن ها صرف می شد. هنگامی که هزینه ناشی از ایجاد وقفه در عملکرد نیروگاه هم به این موارد اضافه گردید، نیاز به استفاده از یک استراتژی جدید محرز شد. نتایج مطالعات NSK نشان داد که روانکاری ضعیف بیرینگ های پمپ، منبع ایجاد این خرابی ها بوده و دلیل روانکاری ضعیف این بیرینگ ها هم وضعیت نامناسب نشت بندهای آن ها و نشت روانکار به خارج از بیرینگ بوده است.

پمپ گریز از مرکز

یک نمونه از پمپ های گریز از مرکز نیروگاه

بر همین اساس، شرکت NSK استفاده از بیرینگ های دارای نشت بند دائمی از نوع DDU و گریس های دما بالا را پیشنهاد داد. بیرینگ های دارای نشت بند DDU شرکت NSK از نوعی فولاد بسیار تمیز ساخته شده اند که به تنهایی موجب ارتقاء ۸۰ درصدی عمر بیرینگ ها می گردد. همچنین از نوع خاصی هونینگ برای پرداخت مسیرهای ساچمه رو استفاده شده که موجب کاهش میزان صدای بیرینگ و توزیع بهتر روانکار در آن می گردد. طراحی و ساخت قفسه های این بیرینگ ها نیز به نوعی است که موجب کاهش میزان اصطکاک و توزیع یکنواخت روانکار در بیرینگ می گردد. همچنین نشت بندهای DDU از بیرینگ ها در برابر نفوذ آلودگی های خارجی محافظت می کنند. گریس پیشنهادی NSK نیز علاوه بر تحمل نیروها و سرعت های بالا، مقاومت مناسبی در برابر آب و آلودگی ها دارد.

پس از اعمال پیشنهادات شرکت NSK با گذشت بیش از یک سال، هنوز حتی یک مورد خرابی در پمپ های مذکور مشاهده نشده و در کل، این حرکت موجب صرفه جویی ۲۸۹۷۰ یورو در سال و بهبود قابل توجهی در عملکرد این پمپ ها گردیده است.

آشنایی بیشتر با شرکت NSK

مشاهده کاتالوگ NSK

 

منبع: وبسایت بخش اروپایی شرکت NSK

bearingnet_blog