مقایسه مدل های مختلف کشنده های بیرینگ سری TMMA و TMMA ..H شرکت SKF

کشنده های بیرینگ سری TMMA و TMMA ..H شرکت SKF

کشنده های بیرینگ سری  TMMA و TMMA ..H شرکت SKF

در پست قبلی به اختصار به معرفی کشنده های بیرینگ (Bearing Puller) سری های TMMA و TMMA..H شرکت SKF و تبیین نحوه عملکرد آن ها پرداختیم. در این جا، قصد داریم تا ضمن معرفی مدل های مختلف این کشنده ها به مقایسه پارامترهای عملکردی هر یک از آن ها بپردازیم.

مدل های مکانیکی که با نام سری TMMA شناخته می شوند در سه مدل TMMA 60، TMMA 80 و TMMA 120 عرضه می شوند و مدل های هیدرولیکی که با نام سری TMMA ..H شناخته می شوند در دو مدل TMMA 75H و TMMA 100H عرضه می شوند. در همه این مدل ها عددی که پس از عبارت TMMA می آید، بیانگر میزان حداکثر نیروی قابل اعمال برای بیرون کشیدن بیرینگ است.

جدول زیر به مقایسه پارامترهای عملکردی مدل های مورد اشاره می پردازد:

پولی کش

جدول مقایسه کشنده های مختلف

 

مشاهده ویدئو کشنده های بیرینگ سری  TMMA و TMMA ..H شرکت SKF

مشاهده کاتالوگ تجهیزات جانبی SKF

آشنایی بیشتر با شرکت SKF

 

bearingnet_blog