بیرینگ های مورد استفاده در صفحات لرزاننده یا ارتعاشی – بخش دوم

صفحات لرزاننده یا ارتعاشی

Shaker/Vibrating Screens

همان طور که در پست قبلی اشاره شد، بیرینگ های به کار رفته در صفحات لرزلننده تحت بارهای خیلی سنگین و سرعت های بالا قرار دارند. در این میان به دلیل ماهیت ضربه ای برخی از نیروهای وارد بر این بیرینگ ها، این عامل نسبت به عامل سرعت از اهمیت بیشتری برخوردار است و در نتیجه در اغلب موارد، طراحان صفحات لرزاننده، استفاده از رولربیرینگ ها را نسبت به استفاده از بلبرینگ ها ترجیح می دهند.

از طرفی همان طور که در بخش اول اشاره شد، بیرینگ های موجود در صفحات لرزاننده، مجبور به تحمل مقادیر بالای ناترازی زاویه ای می باشند و با توجه به این که ناترازی یکی از عوامل اصلی خرابی زودهنگام بیرینگ ها است، ضروری است که از بیرینگ هایی استفاده شود که قادر به تحمل مقادیر قابل توجه ناترازی باشند.

از بین رولربیرینگ های مختلف، رولربیرینگ های استوانه ای، سوزنی و مخروطی نسبت به ناترازی زاویه ای بسیار ضعیف بوده و در صورت وقوع آن به شدت آسیب می بینند. رولربیرینگ های توریدال، مقادیر بالاتری از ناترازی را تحمل می نمایند، ولی بهترین عملکرد از نظر تحمل ناترازی مربوط به رولربیرینگ های کروی (بشکه ای) می باشد.

(ذکر این نکته ضروری است که رولربیرینگ های کروی و بشکه ای، دو نوع متفاوت از بیرینگ ها می باشند. ولی به دلیل شباهت هایی که به یکدیگر دارند، در ایران اغلب از عبارت «بشکه ای» برای هر دو نوع بیرینگ استفاده می گردد).

با توجه به مجموعه موارد ذکر شده، مناسب ترین نوع بیرینگ برای استفاده در صفحات لرزاننده، رولربیرینگ کروی (بشکه ای) می باشد. اما رولربیرینگ های کروی (بشکه ای) مورد استفاده در صفحات لرزاننده، باید دارای ویژگی های به خصوصی باشند که در پست های بعدی به آن ها اشاره می نماییم.

 

بیرینگ های مورد استفاده در صفحات لرزاننده یا ارتعاشی – بخش اول

بیرینگ های مورد استفاده در صفحات لرزاننده یا ارتعاشی – بخش سوم
بیرینگ های مورد استفاده در صفحات لرزاننده یا ارتعاشی – بخش چهارم

bearingnet_blog

3 comments

Comments are closed.