سيستم روانکاري خودکار شرکت SKF

در ویدئو فوق سیستم روانکاری خودکار شرکت SKF یا SKF Multipoint LAGD 400 معرفی شده است. 

سیستم روغن رسانی خودکار

SKF multipoint LAGD 400

 

برخی از ویژگی های این سامانه عبارتند از:

  • هشت کانال روغن رسانی
  • توزیع روغن با فشار حداکثر ۶۰۰psi معادل ۴۰ بار
  • محاسبه دقیق فواصل زمان روانکاری با استفاده از برنامه از پیش تعریف شده SKF
  • قابلیت روغن رسانی تا ۸ متر
  • کنترل الکترونیکی
  • هشدار جهت کانال های مسدود شده
  • روانکاری فقط در زمان هایی که ماشین در حال کار است
  • تست شده و تأیید شده برای کلیه گریس های SKF
  • استفاده از گریس های استاندارد اس کا اف (بسته های ۴۲۰ میلی لیتری)

مشاهده کاتالوگ تجهیزات جانبی SKF

مطالعه بیشتر درباره این دستگاه در سایت شرکت SKF

bearingnet_blog