آشنایی با رولربیرینگ های بشکه ای SKF

رولربیرینگ های بشکه ای برای تحمل بارهای محوری و شعاعی سنگین طراحی شده و قادر به تحمل ناترازی نیز می باشند. شرکت SKF مبدع رولربیرینگ های بشکه ای بوده و همواره نسبت به بهبود کیفیت آن ها اقدام نموده است. این بهبودها شامل استفاده از غلتک های متقارن، رینگ راهنما، طراحی E که بار مجاز را افزایش می دهد و تولید بیرینگ های دارای نشت بند، بوده است.

شرکت SKF با معرفی بیرینگ های سری Explorer خود، عمر کاری بیرینگ ها را به طور قابل ملاحظه ای افزایش داده است و عملیات حرارتی انحصاری جدید این شرکت، مقاومت به سایش رینگ های بیرینگ ها را تقویت نموده و منجر به دوام بیشتر بیرینگ ها در محیط های آلوده و شرایط روانکاری ضعیف می گردد.

رولربیرینگ های بشکه ای SKF به جای داشتن یک دندانه مرکزی ثابت روی رینگ داخلی، از یک رینگ راهنمای شناور استفاده می کنند و غلتک های آن ها طوری طراحی شده تا حالت خود راهنما داشته و اصطکاک را به کمترین مقدار خود برساند.

رولربیرینگ بشکه ای SKF

رولربیرینگ بشکه ای

رولربیرینگ های بشکه ای دارای نشت بند شرکت SKF، در مقابل نفوذ آلودگی مقاومت کرده، میزان مصرف روانکار را کاهش داده و زمان کاری را افزایش می دهند.

توجه به این نکته ضروری است که هنگامی می توان از پتانسیل های یک رولربیرینگ بشکه ای، بیشترین استفاده را نمود که بیرینگ مورد نظر به نحوی در ترکیب با یک رولربیرینگ CARB مورد استفاده قرار گیرد که بیرینگ CARB نقش بیرینگ شناور را داشته باشد.

مطالعه درباره رولربیرینگ بشکه ای

آشنایی با شرکت SKF

bearingnet_blog