تولید رولربیرینگ سوزنی کف گرد کم صدا توسط NSK

بلبرینگ سوزنی NSK

رولبرینگ سوزنی کف گرد کم صدا

طی سال های اخیر شرکت های تولیدکننده اتومبیل به طور گسترده به دنبال تولید اتومبیل های برقی و هیبریدی بوده اند و ادامه این مسیر، در حال دگرگونی چهره صنعت خودرو است. با توجه به این که موتورهای الکتریکی نسبت به موتورهای احتراق داخلی صدای بسیار کمتری تولید می کنند، مسئله سر و صدای ناشی از عملکرد بیرینگ ها که قبلاً تحت تأثیر صدای بلند موتور قرار داشت، به موضوعی قابل توجه تبدیل شده است. در راستای حل این مسئله، شرکت NSK اقدام به طراحی و تولید یک نوع رولربیرینگ سوزنی کف گرد نموده است که در هنگام استفاده صدای کمی تولید می کند.

با بازطراحی غلتک ها، مسیر ساچمه رو و قفسه ها، شرکت  NSK موفق به کاهش ۱۰ درصدی میزان صدای ناشی از عملکرد این بیرینگ ها در مقایسه با رولربیرینگ های سوزنی کفگرد معمولی شده است و اگر چه شاید در نگاه اول، میزان کاهش چشمگیر به نظر نرسد، ولی در عمل دستاورد قابل توجهی است.

طبق مطالعات صورت گرفته توسط متخصصان شرکت NSK، صدای ناشی از عملکرد بیرینگ دارای سه منشأ می باشد. یکی از این منابع ایجاد صدا، عبارت است از تماس غلتک ها با مسیر ساچمه رو و شرکت NSK با کاهش میزان انحراف شکل هندسی مقطع غلتک ها از حالت دایره ایده آل و همچنین طراحی مسیر ساچمه رو به صورتی که بخش مرکزی آن محدب است، برای رفع این مسئله اقدام نموده است. سایر منابع ایجاد صدا عبارتند از تماس قفسه با غلتک ها و تماس قفسه با رینگ که برای مقابله با این مسائل، شرکت NSK اقدام به استفاده از قفسه های رزینی به جای قفسه های فولادی نموده است. شکل زیر، به طور خلاصه مجموعه راهکارهای مطرح شده و نتایج به دست آمده را نشان می دهد.

رولربیرینگ سوزنی کف گرد

اصلاحات به عمل آمده جهت کاهش صدا

همان طور که اشاره گردید، هدف از تولید این بیرینگ ها، برآورده کردن نیازهای بخش الکتریکی اتومبیل ها است به گونه ای که استفاده از این بیرینگ های جدید، منجر به تجربه رانندگی خوشایندتری در خودروهای برقی و هیبریدی شده و شرکت NSK برای فروش یک و نیم میلیارد ینی این محصول در سال ۲۰۲۱ میلادی، هدف گذاری نموده است.

منبع خبر: وبسایت شرکت NSK

آشنایی بیشتر با شرکت NSK

bearingnet_blog