توسعه رولربیرینگ های کروی مناسب توربین های بادی – بخش اول

بلبرینگ توربین بادی

توربین بادی

امروزه با گسترش توجه به منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی، استفاده از توربین های بادی از اقبال بالایی برخوردار است. در ساختار یک توربین بادی، بیرینگ های متعددی به کار رفته اند که مهم ترین آن ها، بیرینگ های نگهدارنده شفت اصلی می باشند. در صورتی که عمر این بیرینگ ها به هر دلیلی کاهش یابد، علاوه بر ضررهای مالی مستقیم، ضررهای مالی غیر مستقیم ناشی از خروج توربین از مدار را نیز در پی خواهند داشت.

بلبرینگ شفت توربین

رولربیرینگ کروی نگهدارنده شفت اصلی

از طرفی بیرینگ های نگهدارنده شفت اصلی، شرایط عملکردی دشواری دارند که از آن جمله می توان به بارهای سنگین وارد بر آن ها و ناترازی زاویه ای قابل توجه اشاره نمود. به همین جهت، رولربیرینگ های کروی به دلیل ظرفیت بالایی که در  تحمل بار و ناترازی دارند، به طور گسترده برای نگهداری شفت اصلی توربین های بادی مورد استفاده قرار می گیرند.

این بیرینگ ها هم در معرض بارهای شعاعی ناشی از وزن باله ها و روتور که در جهت عمود بر شفت وارد می شوند قرار می گیرند و هم در معرض بارهای محور ناشی از وزش افقی باد که در راستای شفت وارد می گردد. با توجه به این نوع بارگذاری، غلتک های ردیف عقب رولربیرینگ های کروی (که دورتر از پره های توربین بادی قرار دارند)، در مقایسه با غالتک های ردیف جلویی (که نزدیک تر به توربین بادی قرار دارند) در معرض بارهای بزرگتری قرار میگیرند.

ویژگی هندسی رولربیرینگ های کروی به گونه ای است که در عمل حرکت غلتک های آن ها، ترکیبی از حرکت غلتشی و لغزشی می باشد. این موضوع در ترکیب با سایش میان غلتک ها و مسیر ساچمه رو که در اثر کمبود روانکار رخ می دهد، منجر به بروز سایش در مناطق خاصی از بیرینگ می گردد که در نهایت پوسته پوسته شدن (flaking) و ترک خوردگی روی بخش عقبی مسیر ساچمه رو در رینگ خارجی را در پی دارد.

بلبرینگ بشکه ای توربین

غلتک های ردیف عقب در معرض بارهای بزرگتری قرار دارند

بنابراین اگر چه رولربیرینگ های کروی، نسبت به سایر انواع بیرینگ های غلتشی از فاکتورهای عملکردی مناسب تری برای کار در نقش نگهدارنده شفت اصلی در توربین های بادی برخوردارند، ولی برای غلبه بر مشکلات ناشی از این شرایط کاری دشوار، نیاز به تدابیر بیشتری است که در پست بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.

توسعه رولربیرینگ های کروی مناسب توربین های بادی – بخش دوم

دوره سه روزه آموزش تخصصی ویژه بیرینگ های غلتشی در توربین های بادی

بیرینگ های مورد استفاده در توربین های بادی

bearingnet_blog

4 comments

  1. سلام بسیار عالی بود. در قسمت اخر متن تون بجای توربین بادی به اشتباه نوشته اید توربین گازی

Comments are closed.