توسعه تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی در صنایع نفت و گاز

توسعه تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی در صنایع نفت و گاز

تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی در صنایع نفت و گاز

شرکت SKF و شرکت نفت و گاز جنرال الکتریک که از شرکت های تابعه جنرال الکتریک است، تفاهم نامه همکاری غیر انحصاری برای توسعه تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی در صنایع نفت و گاز امضاء نموده اند.

به عنوان بخشی از این توافق نامه، شرکت نفت و گاز جنرال الکتریک از تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی شرکت SKF در مراحل مختلف از FEED تا نصب، تست و سرویس استفاده می نماید. این همکاری همچنین پایه ای برای توسعه زمینه های کاربرد بیرینگ های مغناطیسی اکتیو برای سایر توربوماشین های شرکت نفت و گاز جنرال الکتریک از قبیل توربین های گازی و بخار فراهم می نماید.

شرکت نفت و گاز جنرال الکتریک از تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی شرکت SKF در مراحل مختلف از FEED تا نصب، تست و سرویس استفاده می نماید

بیرینگ مغناطیسی

«ویکتوریا فن کمپ» از مدیران شرکت SKF در مورد این تفاهم نامه، گفته است: «تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی اکتیو SKF قبلاً هم موجب دستیابی به پیشرفت های بزرگ در حوزه نفت و گاز شده بود و با امضای تفاهم نامه جدید، ما رهبری خود در تکنولوژی بیرینگ های مغناطیسی را تقویت نموده و به روابط خود با شرکت نفت و گاز جنرال الکتریک استحکام می بخشیم».

همچنین «لوکا ماریا رسی» از مدیران شرکت نفت و گاز جنرال الکتریک در این مورد گفته است: «بیرینگ های مغناطیسی اکتیو، منافعی از قبیل افزایش قابلیت اطمینان، ارتقاء عملکرد و تسهیل شرایط نگهداری را برای کمپرسورهای ما در پی دارد و با اتکاء به این تفاهم نامه استراتژیک، در آینده ما قادر به ارائه راهکارهای بهینه تری به مشتریان خود خواهیم بود».

مطالعه مرجع خبر

مطالعه مطلب مرطبت با این خبر

مطالعه تاریخچه شرکت SKF

bearingnet_blog

1 comment

Comments are closed.