تشخیص خرابی بیرینگ‌های یک شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی با کمک متخصصان شرکت I-care

خط تولید شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی
خط تولید شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی

چندی پیش، یک شرکت تولیدکننده محصولات شیمیایی از دپارتمان نگهداری پیشگیرانه شرکت I-care برای تشخیص خرابی بیرینگ‌های خود درخواست کمک نمود. هدف از این همکاری، تشخیص زودهنگام آسیب‌های احتمالی وارد شده به بیرینگ‌های موتور و گیربکس یکی از دستگاه‌های extruder شرکت مذکور بود. در این بررسی، ۴ سنسور بر روی موتور و ۲۰ سنسور بر روی گیربکس نصب گردید. اندازه‌گیری سرعت چرخش بیرینگ به کمک یک تاکومتر در نزدیک کوپلینگ بین موتور و گیربکس انجام گرفت و اطلاعات با کمک ۶ دستگاه Wi-care 240 جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل گردید.

با بررسی‌های انجام شده، یک آسیب بر روی رینگ داخلی بیرینگ QJ326-N2-MPA تشخیص داده شد و این در حالی بود که شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی، گمان می‌کرد که تا سپتامبر سال ۲۰۲۰ می‌تواند از این بیرینگ استفاده نماید. با تشخیص به موقع آسیب وارد شده به بیرینگ، برنامه‌ریزی‌های شرکت نیز تغییر کرد و بیرینگ مورد نظر در ژانویه ۲۰۲۰ تعویض گردید.

رینگ داخلی بیرینگ آسیب‌دیده
رینگ داخلی بیرینگ آسیب‌دیده

پس از تعویض بیرینگ، بررسی‌های انجام شده بر روی بیرینگ ‌قبلی نشان داد که آسیب تشخیص داده شده توسط دستگاه‌های Wi-care 240 صحیح بوده و با این کار از بروز یک خرابی پیش‌بینی نشده و آسیب دیدن روند تولید کارخانه، پیشگیری شده است.

bearingnet_blog