بیرینگ توپی چرخ SKF در اتومبیل آلفارومئو جولیای جدید

بیرینگ های توپی چرخ SKF

بیرینگ های توپی چرخ SKF در اتومبیل های آلفارومئو جولیای جدید

شرکت SKF اعلام نموده که شرکت FCA که تولید کننده خودروهای آلفارومئو است، در سری های جدید خودروی آلفارومئو جولیا از یونیت بیرینگ های توپی چرخ HBU3 این شرکت استفاده خواهد کرد.

در همین رابطه، یکی از مقامات ارشد FCA ، SKF را به عنوان یکی از شرکای استراتژیک شرکت SKF معرفی نموده و در ادامه افزود: «ما از این که تأمین کننده بیرینگ های اتومبیل جدید این شرکت هستیم، به خود افتخار می کنیم».

پیش بینی می شود که استفاده از این بیرینگ ها موجب تسهیل فرآیند مونتاژ شده و طول عمر کاری بیشتری را در پی داشته باشد.

آلفارومئو جولیای جدید

Alfa Giulia Ginevra

یکی از مزایای بیرینگ های HBU3، تنظیم پیش بار این بیرینگ ها در طی فرآیند ساخت می باشد که با این کار، میزان لقی آن ها کمتر شده و در نتیجه میزان ارتعاش و صدای کارکرد این بیرینگ ها کاهش یافته است.

علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان این بیرینگ ها، رانندگان خودروهای جدید آلفارومئو جولیا، خصوصاً در سر پیچ ها، از سواری راحت تری برخوردار خواهند بود که این امر به لطف سفتی بهبود یافته این بیرینگ ها با استفاده از هندسه مسیر ساچمه رو X-tracker شرکت SKF محقق شده است.

مطالعه منبع خبر

تاریخچه برند SKF

جنرال کاتالوگ SKF

 

bearingnet_blog