بیرینگ‌های مغناطیسی (قسمت چهارم بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن)

سی تی اسکن
دستگاه سی تی اسکن

در پست قبلی در خصوص نحوه استفاده از بیرینگ‌های هوایی به منظور معلق نگه‌داشتن بخش چرخان دستگاه سی‌تی اسکن و افزایش امکان چرخش با سرعت‌های بالا و حذف بخش قابل توجهی از صدای کارکرد بیرینگ، توضیحاتی ارائه گردید. یکی دیگر از راهکارهای جدید برای غلبه بر چالش‌های استفاده از بیرینگ در دستگاه‌های سی‌تی اسکن، استفاده از بیرینگ‌های مغناطیسی است که عملکرد آن‌ها از نظر ظاهری شبیه به بیرینگ‌های هوایی است (هر دو،  قسمت چرخان را به صورت معلق نگه می‌دارند)؛ ولی از نظر مکانیزم عملکردی، اساساً متفاوت هستند.

در بیرینگ‌های مغناطیسی از نیروی مغناطیسی به منظور معلق نگه‌داشتن بخش چرخان دستگاه استفاده می‌شود. از این نوع بیرینگ‌ها پیش از این در صنایع نفت و گاز و حمل و نقل ریلی استفاده شده و نتایج مطلوبی را در پی داشته است.

بیرینگ مغناطیسی
تصویر شماتیک از نحوه عملکرد بیرینگ‌های مغناطیسی

در بیرینگ‌های مغناطیسی مجموعه‌ای از حسگرها فاصله بخش چرخان از بخش ثابت را در نقاط مختلف در هر لحظه اندازه می گیرند و این اطلاعات را در اختیار کنترلرها قرار می‌دهند تا میزان انحراف از حالت مطلوب محاسبه شود و بر اساس آن، میزان جریان در هر سیم پیچ و به تبع آن میزان نیروی مغناطیسی تعیین می‌گردد.

فیلم کوتاه زیر، به طور خلاصه نحوه استفاده از بیرینگ‌های مغناطیسی را در ساختار دستگاه‌های سی‌تی اسکن نشان می‌دهد.

بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت اول: چالش‌ها)

بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت دوم: کاهش میزان صدا)

بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت سوم: بیرینگ‌های هوایی)

bearingnet_blog