بیرینگ‌های هوایی (قسمت سوم بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن)

بیرینگ‌های مورد استفاده در دستگاه‌های سی‌تی اسکن
بیرینگ هوایی

یکی از راهکارهای جدید مقابله با چالش‌های استفاده از بیرینگ در دستگاه‌های سی‌تی اسکن – که در پست‌های قبلی به آن‌ها اشاره گردید- استفاده از بیرینگ‌های لغزشی با روانکار هوا است که اصطلاحاً با عنوان بیرینگ‌های هوایی (Air Bearings)  شناخته می‌شوند.

این بیرینگ‌ها اغلب از تعدادی قطعه بیرینگ کوچک تشکیل شده‌اند که در هر قطعه، تزریق یکنواخت هوا از طریق روزنه‌های بسیار ریز متعددی که در سطح بیرینگ تعبیه شده است، باعث ایجاد یک فاصله کوچک در حد چند میکرون بین قسمت گردنده و بدنه ثابت دستگاه می‌شود. از همین روش برای موقعیت‌دهی محور به قسمت چرخان نیز استفاده می‌گردد. در واقع در این روش، قسمت چرخان در عمل در هوا معلق است و به همین دلیل میزان اصطکاک بسیار پایین است که این امر موجب می‌گردد که دست‌یابی به سرعت‌های چرخش بالاتر ممکن گردد.

نمونه‌هایی از قطعات بیرینگ‌های هوایی
نمونه‌هایی از قطعات بیرینگ‌های هوایی

همچنین با حذف المان‌های غلتشی و تغییر مکانیزم حرکت، میزان صدای ایجاد شده تا حد قابل توجهی کاهش می‌یابد که همان‌طور که در پست‌های قبلی اشاره شده بود، این امر از مهم‌ترین الزامات دستگاه‌های سی‌تی اسکن می‌باشد.

فیلم کوتاه زیر، به طور خلاصه نحوه عملکرد بیرینگ‌های هوایی را در ساختار دستگاه‌های سی‌تی اسکن نشان می‌دهد.

بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت اول: چالش‌ها)

بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت دوم: کاهش میزان صدا)

بیرینگ‌های مغناطیسی (قسمت چهارم بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن)

bearingnet_blog