بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت دوم: کاهش میزان صدا)

بلبرینگ دارای 4 نقطه تماس
نمونه‌ای از یک بلبرینگ دارای ۴ نقطه تماس

همان طور که در پست قبلی اشاره شد، بیرینگ‌های مورد استفاده در دستگاه‌های سی‌تی اسکن باید دارای دو ویژگی مهم باشند. یکی امکان چرخش با سرعت‌های نسبتاً بالا (با توجه به ابعاد بیرینگ) و دیگری صدای کارکرد پایین.

معمولاً برای دستگاه‌های سی‌تی اسکن با محدوده سرعت کم تا متوسط از بلبرینگ‌های دارای ۴ نقطه تماس بسیار نازک و برای دستگاه‌های سی‌تی اسکن با محدوده سرعت متوسط به بالا از بلبرینگ‌های تماس زاویه‌ای دوردیفه استفاده می‌گردد.

راهکارهای مختلفی برای مهار میزان صدای کارکرد بیرینگ‌های غلتشی وجود دارد که دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: اعمال پیش‌بار به بیرینگ و بهینه‌سازی جنس و طراحی قفسه.

در شرایطی که بیرینگ بدون پیش‌بار کافی نصب شده باشد، در خارج از ناحیه تحت بار فشار خاصی روی ساچمه‌ها نیست و همین امر موجب می‌شود که در هنگام خروج ساچمه‌ها از ناحیه تحت بار، یک صدای کوبشی شنیده شود. با اعمال پیش بار مناسب، می‌توان میزان این صدا را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

همچنین بهینه سازی طراحی قفسه‌ها و تغییر جنس آن‌ها از PA66 -که به طور معمول رایج است- به PPS و افزایش میزان فیبرهای شیشه‌ای تقویت کننده از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد، می‌تواند در زمینه کاهش میزان صدای بیرینگ مؤثر باشد. به طور نمونه شرکت NTN در سال‌های اخیر فعالیت‌های ویژه‌ای در خصوص توسعه بیرینگ‌های غلتشی ویژه دستگاه‌های سی‌تی اسکن انجام داده است.

بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت اول: چالش‌ها)

بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن (قسمت سوم: بیرینگ‌های هوایی)

بیرینگ‌های مغناطیسی (قسمت چهارم بیرینگ‌های دستگاه سی‌تی اسکن)

bearingnet_blog