بلبرینگ های تماس زاویه ای فوق دقیق سرعت بالای شرکت NSK

بلبرینگ های تماس زاویه سرعت بالا

بلبرینگ های تماس زاویه ای فوق دقیق

این بلبرینگ ها علاوه بر داشتن ویژگی های عمومی بلبرینگ های تماس زاویه ای، دارای دقت بسیار بالا بوده و به گونه ای طراحی شده اند که سرعت های بالا را به راحتی تحمل می نمایند. این بلبرینگ ها در سه نوع BGR با زاویه تماس ̊  ۱۵، BNR با زاویه تماس ̊  ۱۸ و BER با زاویه تماس̊  ۲۵ تولید می شوند.

آن ها از نظر جنس اجزاء داخلی خود، متنوع می باشند. برخی با ساچمه های فولادی و برخی با ساچمه های سرامیکی تولید می شوند. از فولاد SHX نیز در تولید رینگ های برخی از انواع این بیرینگ ها استفاده می شود.

همان گونه که اشاره گردید، این بلبرینگ ها برای تحمل سرعت های بالا طراحی شده اند، به گونه ای که در برخی از آن ها، در صورت استفاده از روغن به عنوان روانکار، میزان سرعت حدی بلبرینگ، بیش از RPM 200000 می باشد.

به دلیل ویژگی های عملکردی، بلبرینگ های تماس زاویه ای، این بیرینگ ها اغلب به صورت جفت یا چندتایی بسته می شوند. شکل زیر برخی از چیدمان های ممکن برای این بیرینگ ها را نشان می دهد.

ویژگی های عملکردی بلبرینگ های تماس زاویه ای

چیدمان های بلبرینگ های تماس زاویه ای فوق دقیق سرعت بالای شرکت NSK

بلبرینگ های تماس زاویه ای فوق دقیق سرعت بالای شرکت NSK اغلب با قفسه های پلی آمیدی (TYN) یا پلیمری (T یا TR) تولید می گردند. این بیرینگ ها در چهار کلاس دقت متفاوت تولید می گردند که عبارتند از P4، P4Y، P3 و P2. کلاس دقت P4 معادل کلاس ISO 4 و ABEC7 می باشد. کلاس P4Y در واقع کلاس انحصاری شرکت NSK بوده و دقت آن در برخی پارامترها بیش از P4 است. کلاس P3 از نظر ابعادی دارای دقت P4 و از نظر عملکردی دارای دقت P2 می باشد و در نهایت کلاس P2 دقیق ترین کلاس در بین کلاس های فوق بوده و معادل ISO2 و ABEC9 می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مفهوم کلاس های دقت در بیرینگ ها، به مقاله «آشنایی با بیرینگ های فوق دقیق و کاربردهای آن ها» در بخش مقالات تخصصی مراجعه فرمایید.

لینک مطالعه مقاله آشنایی با بیرینگ های فوق دقیق و کاربردهای آن ها

لینک مطالعه درباره شرکت NSK

bearingnet_blog

1 comment

Comments are closed.