گریسی برای پیشگیری از برینل شدن بلبرینگ توپی چرخ اتومبیل

توپی چرخ

توپی چرخ اتومبیل

برینل شدن کاذب برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ و در بیرینگ های چرخ های اتومبیل های نو که برای تحویل به مشتری، توسط کشتی یا قطار منتقل می شدند، مورد مشاهده قرار گرفت. دلیل اصلی ایجاد برینلینگ کاذب، این است که در بیرینگ ها، امکان بازتوزیع روانکار بدون وجود چرخش قابل توجه، وجود ندارد. بنابراین هنگامی که بیرینگ در حال چرخش نمی باشد، در صورت بروز ارتعاشات و نوسانات کوچک، روانکار از ناحیه ای که بار در آن بیشتر است، رانده می شود. بدون حضور روانکار، سایش افزایش یافته و همین ارتعاشات کوچک، منجر به آسیب دیدگی بیرینگ می شوند. در برخی موارد، ممکن است که خرده های فلز ناشی از سایش مذکور موجب اکسیداسیون و یا ایجاد ترکیبی ساینده شوند که در این صورت، فرآیند خرابی بیرینگ تسریع می گردد. علائم این نوع آسیب، مشابه برینل شدن واقعی می باشد، با این تفاوت که در برینل شدن واقعی، جسم کنده نمی شود، ولی برینل شدن کاذب همراه با جدا شدن بخش هایی از ماده است.

گریس skf

گریس توپی چرخ

به تازگی، شرکت SKF گریس جدیدی ساخته که طبق ادعای این شرکت، نقش آن در کاهش ۵۰ درصدی بروز برینلینگ کاذب بیرینگ های توپی چرخ به اثبات رسیده است. بنا به اخبار منتشر شده، این گریس در تست های گسترده با چندین گریس استاندارد متفاوت، مقایسه شده و بهترین عملکرد را در بین همه آن ها داشته است. با توجه به اهمیت پدیده برینل شدن کاذب در خرابی بیرینگ های توپی چرخ اتومبیل ها، به نظر می رسد که بیرینگ جدید شرکت SKF از استقبال بالایی برخوردار گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص برینل شدن کاذب، می توانید به مقاله کد SBI-FAI-0001 در بخش مقالات تخصصی دپارتمان تحقیق و توسعه وب سایت شبکه بلبرینگ ایران، مراجعه نمایید.

مشاهده منبع خبر در سایت شرکا اس کا اف 

bearingnet_blog

1 comment

Comments are closed.