نمونه ای از کاهش هزینه های تولید با استفاده از اسپیندل بیرینگ های شرکت NSK

هنگامی که یک سازنده مبدل های حرارتی، با توقف مکرر تولید محصولات به دلیل خرابی بیرینگ اسپیندل مرکز ماشین کاری افقی خود مواجه گردید، برای راه حل به شرکت NSK مراجعه نمود. در قالب برنامه ارزش افزوده AIP شرکت NSK، متخصصین این شرکت به بررسی بلبرینگ های تماس زاویه ای خراب شده، کیفیت روانکار و شرایط محیط کاری پرداختند. در طی این بررسی ها مشخص گردید که ذرات فلزی و ذرات مربوط به سرد کننده که هر دو ناشی از عملیات ماشین کاری می باشند، به داخل بیرینگ نفوذ کرده و منجر به تضعیف روانکاری بیرینگ شده اند و این امر در نهایت خرابی بیرینگ ها را در پی داشته است.

اسپیندل بیرینگ های شرکت NSK

مبدل حرارتی

برای غلبه بر این مشکل، شرکت NSK استفاده از بلبرینگ های تماس زاویه ای فوق دقیق دارای نشت بند خود را پیشنهاد داد که به طور گسترده به عنوان بیرینگ های اسپیندل در صنعت ماشین افزارها به کار می رود. این بیرینگ ها دارای نوعی از نشت بندهای غیرتماسی هستند که به گونه ای طراحی شده اند که مقاومت مثال زدنی نسبت به نفوذ آلودگی ها از خود نشان دهند، بدون این که موجب افزایش اصطکاک و افت عملکرد اسپیندل گردند. همچنین برای کمک به تحمل نیروهای محوری که گاهی بیش از حد معمول به اسپیندل وارد می شوند، NSK پیشنهاد استفاده از بیرینگ های دارای زاویه تماس بزرگ تر را ارائه داد.

بعد از استفاده از بیرینگ های پیشنهادی NSK در سه عدد از مراکز ماشین کاری، عمر کاری بیرینگ های اسپیندل به طور متوسط 12 برابر شد

اسپیندل بیرینگ های شرکت NSK

بعد از استفاده از بیرینگ های پیشنهادی NSK در سه عدد از مراکز ماشین کاری، عمر کاری بیرینگ های اسپیندل به طور متوسط ۱۲ برابر شد که این امر ذخیره ۲۴۰۰۰ یورو را در هر سال (تنها از نظر هزینه بیرینگ ها و نیروی کار) در پی داشت. در کنار افزایش قابل توجه عمر کاری بیرینگ ها، شرکت تولید کننده مبدل های حرارتی، از مزایایی از قبیل کاهش صدا و ارنعاش و نصب سریع تر نیز برخوردار گردید.

مراجعه به سایت مرجع خبر

مطالعه درباره شرکت NSK

bearingnet_blog