ابزارهای نصب بیرینگ های کوچک شرکت SKF

ابزار نصب بلبرینگ

مجموعه ابزار نصب بیرینگ های کوچک

TMFT24 و TMFT36 مجموعه هایی از ابزارهای مورد نیاز برای نصب بیرینگ های کوچک به روش مکانیکی می باشند. هدف از استفاده از این ابزارها، توزیع یکنواخت نیروی اعمالی به بیرینگ در هنگام نصب و ممانعت از خرابی زودهنگام ناشی از نصب نامناسب است. جدول زیر، ویژگی های عمومی TMFT24 و TMFT36 را نشان می دهد. همان طور که در این جدول پیداست، TMFT36 نسبت به TMFT24 کامل تر است و بیرینگ های متنوع تری را پوشش می دهد.

ابزار نصب

جدول ویژگی های TMFT24 و TMFT36

برخی از نکاتی که رعایت آن ها در هنگام استفاده از این ابزارها ضروری می باشند، در شکل زیر نشان داده شده اند.

نصب بلبرینگ

نکات ضروری در هنگام نصب بیرینگ با استفاده از کیت

جدول زیر نیز بیرینگ های قابل نصب توسط TMFT24 و TMFT36 را نشان می دهد.

نگهداری و نصب بلبرینگ

بیرینگ های قابل نصب توسط TMFT24 و TMFT36

مشاهده بروشور کامل ابزارهای نصب و نگهداری بلبرینگ

آشنایی با شرکت SKF

 

bearingnet_blog