آشنایی با قفسه های فولادی پینی شکل

قفسه های فولادی پینی شکل

قفسه فولادی پینی شکل

قفسه های فولادی پینی شکل، اغلب در رولربیرینگ های سایز بالا مورد استفاده قرار می گیرند. این قفسه ها معمولاً از دو عدد رینگ و بخش های پینی شکل تشکیل شده اند که قسمت های پینی شکل قفسه از مرکز غلتک ها عبور می کند. تصویر زیر مقطع یک رولربیرینگ استوانه ای و یک رولربیرینگ مخروطی دارای قفسه پینی شکل را نشان می دهد.

کیج

مقطع رولربیرینگ استوانه ای و مخروطی دارای قفسه پینی شکل

به دلیل شکل خاص قفسه های پینی شکل، وزن آن ها نسبت به سایر انواع قفسه های فولادی سبک تر است و مهم ترین مزیت این نوع قفسه ها، فراهم نمودن امکان قرار گیری تعداد غلتک بیشتر در داخل بیرینگ می باشد که این امر در خصوص رولربیرینگ های سایز بالا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

آشنایی با رولربیرینگ های استوانه ای

آشنایی با رولربیرینگ های مخروطی

bearingnet_blog