آشنایی با بلبرینگ های شیار عمیق با ظرفیت بالای شرکت NSK

بلبرینگ های شیار عمیق

بلبرینگ های شیار عمیق ظرفیت بالای شرکت NSK

بلبرینگ های شیار عمیق با ظرفیت بالای شرکت NSK، که به نام سری HR شناخته می شوند، به طور قابل توجهی منجر به افزایش عمر ماشین آلات می گردند که این امر به دلیل ارتقاء قابل توجه بار مجازی دینامیکی این بیرینگ ها، نسبت به بلبرینگ های شیار عمیق استاندارد می باشد.

ویژگی های عمده این بلبرینگ ها عبارتند از:

* ارتقاء ۷ تا ۱۹ درصدی بار مجاز دینامیکی نسبت به نمونه های عادی

* طراحی داخلی بهینه شده

* المان های غلتشی بزرگ تر

* ارتقاء ۲۲ تا ۶۸ درصدی عمر مجاز L10 نسبت به نمونه های عادی

تاریخچه شرکت NSK

bearingnet_blog